Over ons

Stichting "De Vluchtheuvel"

Vanaf 1983 vormt “de Vluchtheuvel” een interkerkelijk samenwerkingsverband vanuit de diaconieën van de Gereformeerde Kerk, de Oude Kerk, de Maranatha kerk en de Hersteld Hervormde Kerk in Lunteren.

De “Stichting Vluchtheuvel Lunteren” heeft ten doel te werken (en gedreven) vanuit haar christelijke overtuiging om hulp te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving en aan een ieder die dat nodig heeft.

Alles in de ruimste zin van het woord.

Integratie

Het bevorderen van integratie en participatie van hulpbehoevenden door het organiseren van activiteiten.

Preventie

Preventief eenzaamheid en isolement voorkomen en mantelzorgers ondersteunen.

Signaalpartner

Signaalpartner en gesprekspartner te zijn van o.a. maatschappelijke organisaties in het sociaal domein

Hulp verlenen

Mensen te helpen in lang-en kortdurende probleemsituaties, zoals gastgezinnen en pleeggezinnen.

GESCHIEDENIS

Hoe is "De Vluchtheuvel" ontstaan

De lnterkerkelijke Diaconale Werkgroep “De V|uchtheuve|” is opgericht op 1 november 1983. De werkgroep is ontstaan uit het “open jeugdwerk” van de Hervormde Kerk in Lunteren met de doelstelling om vanuit de christelijke opdracht naar vermogen hulp te bieden aan mensen in probleemsituaties door hen o.a. tijdelijk onder te brengen in qastqezinnen.

Andere activiteiten waren: Opvang randgroepjongeren, integratie woonwagenbewoners en het geven van voorlichting over verslavingsproblematiek.

De Werkgroep veranderde in 1997 in Stichting De Vluchtheuvel onder verantwoordelijkheid van de diaconieén van de plaatselijke Hervormde Gemeente, de Hervormde wijkgemeente Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk, in 2006 kwam daar de Hersteld Hervomde Gemeente bij.

De Vluchtheuvel was gehuisvest aan de Dorpsstraat boven “Van de B|aak” (momentee| Blokker). In 1989 werd daar een kinderclub, tienerclub, een eetgroep en bijbelstudiegroep georganiseerd.

In 2001 kreeg Stichting De Vluchtheuvel een nieuwe ruimte in het Meestershuis.

De Vluchtheuvel maakt voor al haar activiteiten sinds 2014 gebruik van de Muldersschuur aan de Roskammersteeg 5 te Lunteren.

In goede samenwerking met Stichting ‘”‘De Muldersschuur is er een overeenkomst gemaakt waarin staat dat de Muldersschuur 3 dagen en avonden gebruikt kan worden door de Vluchtheuvel. Daardoor heeft de Vluchtheuvel haar activiteiten kunnen optimaliseren en uitbreiden.

SAMENWERKING

Betrokken zijn op elkaar

De Vluchtheuvel  heeft contact met andere organisaties waar ze mee samenwerkt, zoals “ Entrea Lindehout”, de gemeente Ede, “De Vraagbaak”, sociaal cultureel werk te Lunteren ,” Malkander”, het Rode Kruis ,het Leger des Heils ,Groot Batelaar en Choice4life uit Ede.

Hebt u vragen? Mail of bezoek ons.

Bezoek- en Postadres

Roskammersteeg 5
6741 BV Lunteren

Digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de Vluchtheuvel

© 2021 – Stichting “De Vluchtheuvel – Lunteren” – Alle rechten voorbehouden

Met

gebouwd door Rogine & Wim van Ede