Onze projecten

Onze missie: het helpen van de meest kwetsbare mensen in de samenleving

Samenwerking met de Voedselbank Ede

De Voedselbank heeft als doel mensen te helpen die onder het bestaansminimum leven. De hulp bestaat uit voedselpakketten

Onderdak verlenen met behulp van gastgezinnen

Door omstandigheden kunnen mensen soms in situaties geraken waarbij sprake is van een behoeft tot onderdak elders.

Inloopochtend in de Muldersschuur

Iedere dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur wordt er in de Muldersschuur een koffieochtend gehouden.
Over de vluchtheuvel

Hartelijk welkom op de website van
Stichting "De Vluchtheuvel Lunteren"

Vanaf 1983 vormt “De Vluchtheuvel” een interkerkelijk samenwerkingsverband vanuit de diaconieën van de Gereformeerde Kerk, De Oude Kerk, de Maranathakerk en de Hersteld Hervormde Kerk in Lunteren.

De stichting heeft ten doel te werken (en gedreven) vanuit haar christelijke overtuiging om hulp te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving en aan een ieder die dat nodig heeft. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

Doneren kan via de QR code onderaan de ANBI pagina

wat we doen

Activiteiten "De Vluchtheuvel"

zomer inloopochtenden

Samen met Lunteren Actief, en de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) organiseren wij in de zomermaanden extra activiteiten. Enkele voorbeelden: info-ochtend Remeker kaas, info-ochtend Bijenvereniging Lunteren, Tussen Kunst en Kitsch, Roofvogelshow. Deze bijeenkomsten worden afwisselend in het Westhoffhuis of de Muldersschuur georganiseerd. Er komen vaak een 40 tot 50tal bezoekers per bijeenkomst. Veel inwoners weten ons te bereiken voor deze speciale activiteiten. Samen met de aangesloten organisaties brengen wij daarover een folder uit

Hospice de Morgenster

Enkele jaren geleden ontstond er naar aanleiding van vragen vanuit de Lunterse gemeenschap een initiatief vanuit de gezamenlijke kerken in Lunteren (verenigd in de Vluchtheuvel) om in Lunteren een hospice op te zetten. Na een intensief traject waarin er een mooie samenwerking ontstond tussen de Vluchtheuvel en Opella werd er in de Honskamp een appartement ingericht waar mensen terecht kunnen voor professionele begeleiding tijdens hun laatste levensfase. Naast een specialistisch team van verzorgenden en verpleegkundigen van Opella, zijn er ook vele vrijwilligers die de gasten (en hun naasten) begeleiden. Al snel bleek er behoefte te zijn aan meer ruimte en werd er een tweede appartement ingericht.

Ouderen inloopochtenden

Samen met de PCOB (protestants christelijke ouderenbond) heeft “De V|uchtheuve|" organiseert in de Zomer 6 succesvolle inloopochtenden in ”de Muldersschuur", in de maanden juli en augustus 2019. Omdat vele inwoners van Lunteren de zomervakantie als stil ervaren, doordat kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn en men dus weinig bezoek krijgt, heeft "De V|uchtheuve|" organiseert de Vluchtheuvel-Lunteren deze bijeenkomsten. Afgelopen maanden juli en augustus werden in 2018 zes maal door verschillende personen een praatje gehouden. Via de lokale pers, “De Lunterse krant" en "Het Verhaa|", berichten wij wekelijks over het programme . Wij rekenen ook ditjaar weer op gemiddeld tussen de 40 en 50 bezoekers. Dankzij onze vrijwilligers kunnen deze activiteiten worden georganiseerd. Het initiatief wordt tevens gesteund door de Lunterse middenstand door het schenken van een traktatie.

Initiatief Jonge Moeders (Bakkie Kroost)

Er zijn signalen ontvangen dat er bij ( jonge) moeders behoefte bestaat aan onderling contact. Samen onder het genot van een kop koffie praten over alledaagse dingen en mogelijk problemen met elkaar delen. De eerste bijeenkomst was een voorzichtige start , maar daarna bleek er inderdaad animo voor te zijn. Elke 2e maandag van de maand is er een ontmoeting in de Muldersschuur.

Vrouwen koffieochtend Hart & Hand

Al zeker 20 jaar bestaat er een vrouwenochtend in Lunteren vanuit de Vluchtheuvel. De naam: ”Hart & Hand” verwijst naar het tweeledig doel van de vrouwenochtend. We zijn bezig met ons hart en met onze handen. Dit uit zich hierin dat we een deel van de morgen besteden aan het samen bidden en lezen en overdenken van een gedeelte uit de Bijbel aan de hand van een thema (Hart) Daarnaast zijn we ook op een creatieve manier bezig. Dit creatieve deel verzorgen we per toerbeurt (Hand) De ochtenden staan open voor alle vrouwen. De ochtenden worden meestal door 10 vrouwen bezocht en zij komen 2 keer per maand op een donderdagochtend in “de Muldersschuur” bij elkaar.

Hulp aan kinderen in lastige situaties door steungezinnen (Buurtgezinnen)

Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en steungezin maken onder begeleiding van de professional afspraken over de inhoud van de ondersteuning. “De Vluchtheuvel” heeft hierover in 2020 contact met de gemeente Ede en “Buurtgezinnen” gezocht. Hieruit is een mooie samenwerking ontstaan. De Vluchtheuvel heeft jarenlange ervaring gehad met het werken met gastgezinnen. De coördinator krijgt hierbij steun van een 5 tal vrijwilligers vanuit de verschillende kerken met het werven van steungezinnen. Dit project is met succes opgestart in januari 2021. Dit heeft inmiddels geresulteerd in meerdere plaatsingen. Daarnaast heeft de Vluchtheuvel Lunteren ook contacten met Choice4life uit Ede voor de opvang van tienermoeders.

Kerst-Inn (en jonge vrijwilligers)

Op Tweede Kerstdag wordt met veel belangstelling een maaltijd georganiseerd in het Westhoffhuis. Deze dag bieden wij warmte en gezelligheid aan mensen bij wie het er naar uitziet dat ze de kerstdagen alleen zullen doorbrengen. Dat kunnen oudere echtparen zijn maar ook alleenstaande ouders met een kind. De inloop is vrij, maar voor het diner moet men zich opgeven. De Kerst-Inn wordt mogelijk gemaakt door: “ Het Westhoffhuis” (SSCVL), “De Vluchtheuvel”, de Lunterse kerken, diverse sponsoren en niet te vergeten veel vrijwilligers.

Vragen? Vraag!

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met op.

Of per mail: info@vluchtheuvel-lunteren.nl
  Hebt u vragen? Mail of bezoek ons.

  Bezoek- en Postadres

  Roskammersteeg 5
  6741 BV Lunteren

  Digitale nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de Vluchtheuvel

  © 2021 – Stichting “De Vluchtheuvel – Lunteren” – Alle rechten voorbehouden

  Met

  gebouwd door Rogine & Wim van Ede